Stichting Kinderopvang Op Kop

Kinderopvang Op Kop

Vanaf januari 2014 verzorgt Stichting Kinderopvang Op Kop de buitenschoolse opvang in een paar Op Kop-scholen, de Beatrixschool in Steenwijk en de Zuiderbasisschool in Giethoorn. Sinds oktober 2014 is daar de BSO op School B bij gekomen.

Inmiddels heeft de Stichting Kinderopvang haar eigen website. Die vindt u via www.kinderopvangopkop.nl