Veiligheidsbeleidsplan

Helaas worden scholen steeds vaker geconfronteerd met incidenten op het gebied van agressie, geweld, seksuele intimidatie en pesten. Dat geldt ook voor scholen in onze regio.
Het is belangrijk met elkaar afspraken te maken hoe we een zo veilig mogelijke omgeving kunnen creĆ«ren waarbij leerlingen en medewerkers zich op een positieve wijze verbonden voelen met de school.  Hierover is in het schoolveiligheidsplan veel vastgelegd. Naast de leerlingen en medewerkers heeft dit schoolveiligheidsplan ook betrekking op de ouders of verzorgers, studenten en overige betrokkenen. Het plan is gericht op preventie van en het optreden na incidenten.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het veiligheidsbeleidsplan.