Diverse bestanden om te downloaden

Protocol gescheiden ouders

Als een leerling op school komt, waarvan de ouders zijn gescheiden, of als de ouders van een leerling gaan scheiden gelden de in dit protocol opgenomen regels m.b.t. de informatievoorziening: Duidelijkheid en openheid is belangrijk voor alle betrokkenen. Daarom vragen wij u dit protocol goed door te nemen.

Het volledige protocol is via deze link te downloaden.

 

Regels voor schorsing en verwijdering van leerlingen

Op de openbare basisscholen van de Stichting Op Kop gaan we uit van een protocol. Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht.

Er worden kunnen twee vormen van maatregelen genomen worden:

  • Schorsing
  • Verwijdering

Nadere informatie kunt u via deze link downloaden.

Verzekeringen, schade en aansprakelijkheid

Op Kop/de school heeft een aantal verzekeringen afgesloten: een aansprakelijkheidsverzekering, een ongevallenverzekering en een doorlopende schoolreisverzekering.

Nadere informatie kunt u via deze link downloaden.

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Informatie over de jeugdgezondheidszorg (JGZ) op de basisschool vindt u hier.