Leerplicht

Ouders van schoolgaande kinderen zijn verplicht zich te houden aan de vakantieperioden die de school vaststelt. Dit heeft te maken met de leerplichtwet. In speciale gevallen kan hiervan worden afgeweken. Een verzoek hiertoe moet worden ingediend bij de directeur van de school. Die moet beoordelen of 'het beroep op vrijstelling' terecht wordt gedaan. Indien verlof wordt gevraagd voor meer dan tien dagen per schooljaar, besluit de leerplichtambtenaar van de gemeente Steenwijkerland.

Met vragen over de leerplicht kunt u terecht bij de directeur van de school of de leerplichtamtenaren van de beide gemeentes: in Steenwijkerland, mevrouw D. Hubbers en mevrouw J. Brouwer, tel. 0521 538500 en in Zwartewaterland mevr. R. Grootoonk, tel. 038-3853145.

Algemene informatie over de leerplicht kunt u hier vinden.

Onderstaande formulieren kunt u downloaden en gebruiken voor het aanvragen van verlof. De formulieren kunt u invullen en inleveren bij de directie van de school.

Formulier vrijstelling schoolbezoek buiten schoolvakantie

Formulier vakantieverklaring werkgever

Formulier vrijstelling schoolbezoek (geen vakantie)

10 vragen over de leerplicht

Informatie over de leerplicht

Regels voor schorsing en verwijdering leerlingen