Overblijven

Overblijven is in principe mogelijk voor alle kinderen van de scholen en wordt verzorgd door gekwalificeerde overblijfkrachten. Ouders kunnen er van verzekerd zijn dat hun kinderen verantwoord overblijven. De vergoeding die voor het overblijven betaald moet worden, wordt gedeeltelijk gebruikt om spelletjes en expressiemateriaal te bekostigen en deels om de overblijfkrachten een vergoeding te geven. Hoe het overblijven op uw school is geregeld, kunt u vinden in de overblijffolder van de school. Voor meer informatie kunt u ook de folder van de Tussen Schoolse Opvang (TSO) downloaden.