Raad van Toezicht Op Kop

Op Kop kent vanaf begin 2013 een Raad van Toezicht die bestaat uit betrokken en deskundige leden en affiniteit hebben met het openbaar onderwijs in Steenwijkerland - Zwartewaterland.

Samenstelling Raad van Toezicht vanaf 1 augustus 2017:

Lidewij Gerner-Fransen, voorzitter
Ton Markink
Alex Dul
Merlijn Norder

Scholen in Steenwijkerland en Zwartewaterland

Binnen het openbaar onderwijs Steenwijkerland en Zwartewaterland werken 19 basisscholen en 1 speciale school voor basisonderwijs samen. De grootte van de scholen varieert van 25 tot 300 leerlingen. De scholen staan verspreid in het gebied van de gemeentes Steenwijkerland en Zwartewaterland, waardoor de zorg voor voldoende openbaar onderwijs wordt gewaarborgd.

Centraal Management

Het centraal management  bestaat uit één directeur-bestuurder, zij voert een mengeling van bestuurlijke taken en van bovenschoolse taken uit die door de schooldirecteuren zijn overgedragen. Voorts ondersteunt de directeur-bestuurder de schooldirecteuren bij hun leidinggevende taken in de school.

Directeuren

Elke school heeft een directeur die verantwoordelijk is voor het onderwijskundig beleid en de dagelijkse leiding op de school. Tussen de scholen wordt onderling nauw samengewerkt. Alle directeuren participeren in het directieberaad en hebben zitting in een werkgroep op hetgebied van financiële, personele, onderwijskundige of meer algemene zaken. Eens in de 6 weken wordt er een dag vergaderd onder leiding van het centraal management.
Het directieberaad is een belangrijk onderdeel binnen de organisatie van Op Kop.
Directeuren worden op school ondersteund door een administratief medewerkster, deze is gedurende een dagdeel per week op de school om de directeur allerlei administratieve taken uit handen te nemen.
 

Netwerk leerkrachten

Veel leerkrachten bezoeken netwerkbijeenkomsten. In deze netwerkbijeenkomsten wordt specifiek over een onderwerp gesproken.
De verschillende netwerken zijn:
• Onderbouw
• Groep 8
• ICT
• Interne begeleiding
• Kleine scholen
Ook zijn er netwerken waarbij scholen samenwerken met externe organisaties.
• Weer Samen Naar School
• Lokaal onderwijsbeleid

Het stafbureau

De scholen van Op Kop worden ondersteund door het stafbureau. Naast de directeur-bestuurder is in dit stafbureau een aantal medewerkers (beleidsmedewerkers, secretaresse en adm.medewerker) werkzaam binnen verschillende vakgebieden; onderwijskundig, financieël, personeel en algemene zaken. De werkzaamheden bestaan vooral uit het voorbereiden en vervolgens uitvoeren van beleidsmatige zaken. Het stafbureau is gevestigd in het Kulturhus  “De Eendracht”in Giethoorn.