Stichting Op Kop

In het verleden vormden de gemeentes Steenwijkerland en Zwartewaterland het bestuur van de 22 openbare basisscholen. Op Kop heeft in september 2008 deze bestuursfunctie overgenomen van de gemeentes. Op Kop oefent in opdracht van de twee gemeenteraden de taken en bevoegdheden rond het openbaar basisonderwijs uit. De directeur-bestuurder vormt het bestuur van Op Kop en een Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van Op Kop.

In de jaarrekening 2016 leest u informatie over de activiteiten van Op Kop in 2016 en de financiƫle verantwoording over dat jaar.