Het onderwijs is volop in beweging. De afgelopen jaren hebben scholen veel energie in opbrengstgericht werken gestoken. Die aandacht voor basisvaardigheden zal er vanzelfsprekend ook de komende jaren zijn. Met gedegen reken- en taalonderwijs leggen de scholen immers een belangrijke basis voor de ontwikkeling van kinderen. Maar scholen durven nu ook weer over de grens van opbrengstgericht werken heen te kijken.

De wereld is aan het veranderen en dat vraagt om een andere benadering binnen het onderwijs. In het strategisch beleidsplan 2015/2019 van Op Kop is te lezen hoe Op Kop en haar scholen willen omgaan met de veranderingen in de maatschappij en haar leerlingen daarop wil voorbereiden.

De benadering en inhoud van het onderwijs zal, kort gezegd, gaan:
van klas naar individu
van meten naar meten met gevoel
van aannemen naar onderzoeken
van opgelegd naar eigen verantwoordelijkheid
van het kind aansturen naar het kind aansporen 

In het strategisch beleidsplan leest u meer over de veranderingen en wat Op Kop-scholen doen om die veranderingen  inhoud te geven.
Boekje strategisch beleidsplan 2015-2019