Stage bij Op Kop

Op Kop heeft veel stagiaires. Aan de ene kant hebben wij stagiaires van de PABO’s in onze omgeving en aan de andere kant krijgen wij een steeds meer gevarieerd aanbod aan stagiaires van MBO opleidingen.

Wij vinden het belangrijk om toekomstige leerkrachten in de praktijk het vak te laten leren. Daartoe bieden wij stageplaatsen aan PABO studenten. Wij werken mee aan het Opleiden in de School, wij hebben studenten die een snuffelstage doen op een van onze vernieuwingsscholen, wij bieden stageplaatsen aan WPO-ers en natuurlijk hebben we ook een heleboel gewone PABO-studenten. We hebben veel contacten met de PABO’s in de omgeving.

Onze MBO studenten komen van heel veel verschillende onderwijsinstellingen. We hebben studenten die klassenassistent of onderwijsassistent willen worden. Daarnaast zijn er studenten die SAW doen en als uitstroomvariant activiteitenbegeleider hebben. Ook hebben we soms MBO-ers die bewegingsonderwijs volgen bij het CIOS.

Daarnaast zijn er mogelijkheden voor mensen die stageplaatsen zoeken voor opleidingen als logopedie, remedial teaching, pedagogiekstudies, drama, muziek en gym.

Alle stagiaires worden centraal geplaatst. Om een stageplek bij Op Kop te krijgen kun je mailen naar annemieke.huiskamp@stichtingopkop.nl Zij weet wat de wensen van de scholen zijn, zij kent de onderwijskundige profielen van de scholen en kan dus voor een goede match zorgen.