Nieuwe invalleerkrachten welkom bij Op Kop

Op Kop werkt met een eigen invalpool. De leerkrachten in deze pool verzorgen alle vervangingen binnen de stichting. Het inschakelen van een vervanger wordt centraal geregeld door de poolmatcher Saskia Linthorst. Onze vervangers zijn breed inzetbaar (tenminste voor 4 groepen) en kunnen op meerdere scholen worden ingezet. De poolmatcher en poolconsulent kennen alle invallers en zijn op de hoogte van de specifieke kwaliteiten van de invaller en de kenmerken van de scholen.

Vervangers bij Op Kop worden begeleid en beoordeeld door de poolconsulent, Annemieke Huiskamp. Intakegesprekken en klassenbezoeken maken deel uit van de begeleiding. Een assessment gericht op het beoordelen van de leerkrachtvaardigheden kan deel uit maken van de begeleiding.

Wanneer u belangstelling heeft om als invaller bij Op Kop te komen werken, stuurt u dan uw C.V. naar: info@stichtingopkop.nl. U wordt daarna uitgenodigd voor een intakegesprek.